ВНИМАНИЕ! Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта meetlovevisit.com вие приемате, без ограничения и безусловно, тези Условия за ползване.

1. Собственост над съдържанието

Цялото съдържание на уебсайта, включително текст, изображения и видео файлове е със защитени авторски права. Всички права, както и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Забранява се използването на каквото и да е съдържание освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на meetlovevisit.com.

2. Използване на Уебсайта

Копирането, съхранението и разпространението и всякакъв друг начин за използване на цялото Съдържание или на част от него са забранени освен в случаите на получено изрично писмено съгласие на meetlovevisit.com;

Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление или по друг начин би нарушило закона.

3. Задължения на потребителя при регистриране

При използването на meetlovevisit.com, Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма.

4. Защита на личните данни

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел при ползване от него на meetlovevisit.com, както и на поправка на тези Лични данни.

Приемайки настоящите условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от meetlovevisit.com по електронен път при използване на всички услуги, предоставени на уебсайта и при необходимост от помощ от екипа на meetlovevisit.com.

meetlovevisit.com изрично уведомява, че предоставените от Потребителя Лични данни не се преотстъпват на трети лица по никакъв повод.

Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай, че то не е заето от друг, вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на meetlovevisit.com, след като извърши процеса на регистрация.

При загубване или забравяне на паролата и при отправено искане от страна на Потребителя, meetlovevisit.com се задължава да изпрати нова парола на електронен адрес, лично посочен от Потребителя.

meetlovevisit.com не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали в резултат на неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

5. Други

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. meetlovevisit.com не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

6. Отговорност

meetlovevisit.com не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.

meetlovevisit.com може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен до уебсайта от потребители.

meetlovevisit.com не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайта.

meetlovevisit.com не носи отговорност за каквито и да е загуби - преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа ви до ползването на уебсайта.

При използване услугите на meetlovevisit.com потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

Координатите на meetlovevisit.com са следните:

гр. Русе
office@meetlovevisit.com