Представяме ви новите маршрути за Барселона!


Разгледайте Барселона - Маршрут 1 "Модернизъм"

Разгледайте Маршрут 2 "Старият град и старото-ново пристанище"

Разгледайте Барселона - Маршрут 3 "Монжуик"

Разгледайте Барселона - Маршрут 4 "Педралбес"

Разгледайте Барселона - Маршрут 5 "Тибидабо и още нещо..."


Разгледайте старите видео маршрути

Информацията и снимките, публикувани в тези маршрути, са собственост на MeetLoveVisit.com и са обект на авторски права. Моля при споделяне на маршрутите във форуми, блогове и др. да се отбележи за източник MeetLoveVisit.com