"Един град не го ли кръстосаш пеша, все едно че не си бил там".*

*Цитат от филма "Васко да Гама от село Рупча".